redlist Cambodian Red List Home | Red List Home | Home ICOM
Previous category | Next category

โบราณวัตถุ กัมพูชา ที่ ความ เสี่ยง

เครื่องปั้นดินเผาและแก้ว

ยุคอาณาจักรเมืองพระนคร ( คริสต์ศักราชที่ 9 ถึง คริสต์ศักราชที่ 13 )

เครื่องปั้นดินเผาในยุคอาณาจักรเมืองพระนครทำด้วยหินทรายเผาเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีเคลือบ หรือเคลือบเป็นสีขาว สีงาช้าง เขียวอ่อน เหลืองอ่อน แดงไหม้ น้ำตาล เขียวมะกอก หรือดำ


  แจกันและภาชน   
 

ะ ไห แจกัน อ่าง โกศ ชาม / หีบ แจกันรูปสัตว์ แจกันไม่มีทรง

 


  กระเบื้องประดับหลังคา   
 

 Top