redlist บัญชีแดง
รายการโบราณวัตถุของกัมพูชาที่อยู่ในบัญชีเสี่ยง
icom museum

PDFPDF version

เป็นเวลากว่าสองพันปีที่ชาวขอมสร้างสรรค์ศิลปวัตถุสูงค่าซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานนับพันแห่งที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศกัมพูชา สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาณาจักรขอมโบราณ เรื่องราวยุคก่อนประวัติศาสตร์ของกัมพูชายังไม่ได้รับการสำรวจและบันทึกศึกษามากนัก การทำลายโบราณเพื่อขโมยโบราณวัตถุต่างๆนั้น เท่ากับเป็นการทำให้โลกสูญเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้กำเนิดและความต่อเนื่องทางประวัติวัฒนธรรมอันโดดเด่นของอาณาจักรเขมร การหยุดยั้งการค้าวัตถุโบราณอย่างผิดกฎหมาย จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทั้งโลกต้องกระทำ

บัญชีแดงแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
ตามแต่ชนิดของวัตถุว่าทำด้วยอะไร รูปถ่ายประกอบแสดงถึงของแต่ละประเภทได้มาจาก National Museum of Cambodia จาก Ecole Française d’Extreme Orient และจากองค์การ Heritage Watch โดยมีอักษรย่อตามลำดับ MNC, EFEO, HW ในการสงวนลิขสิทธิ์ ในขณะที่พิมพ์เอกสารฉบับนี้ รูปพวกนี้ไม่ได้มาจากวัตถุที่ลอกแบบมาจากโบราณวัตถุที่ถูกขโมยไป จุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้ทราบถึงประเภทของโบราณวัตถุที่เป็นที่หมายตาในการลักลอบ ในประเภทต่าง ๆ นี้ ได้แบ่งตามประเภทวัสดุโบราณนั้นทำ แต่ละประเภทแยกย่อยตามยุคได้ 4 ยุค

โลหะ ( ทองสัมฤทธิ์ ทองแดง เหล็ก ทอง และเงิน )

 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 2. ยุคก่อนอาณาจักรเมืองพระนคร
 3. ยุคอาณาจักรเมืองพระนคร
 4. ยุคหลังอาณาจักรเมืองพระนคร

หิน ( และพลอย )

 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 2. ยุคก่อนอาณาจักรเมืองพระนคร
 3. ยุคอาณาจักรเมืองพระนคร
 4. ยุคหลังอาณาจักรเมืองพระนคร

เครื่องปั้นดินเผาและแก้ว

 1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
 2. ยุคอาณาจักรเมืองพระนคร
 3. ยุคหลังอาณาจักรเมืองพระนคร

วัตถุที่ทำจากสารอืนทรีย์

 1. ยุคหลังอาณาจักรเมืองพระนคร

คำนำ

สงวนลิขสิทธิ์ Andrew Burke​
สงวนลิขสิทธิ์ Andrew Burke

รัฐบาลกัมพูชาได้ ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แต่ถึงขนาดนั้น การลักขโมย การทำลายที่มีอยู่ทั่วไป ในแหล่งขุดหา ก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ เป็นเวลาหลาบสิบปีมาแล้ว ที่พวกลักขโมยเลือกของที่ทำด้วยโลหะ และชิ้นส่วนของหินแกะสลักของยุคอาณาจักรเมืองพระนครและยุคหลังอาณาจักรเมืองพระนคร ระยะหลังนี้ มีการลักขโมยในสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศอันเป็นจุดเริ่มของการทำลายอีกแบบใหม่แบบหนี่ง

การค้นหาวัตถุโบราณเขมรถูกกระตุ้นโดยความต้องการของท้องถิ่น พอ ๆ กับความต้องการของตลาดสากล การลักลอบค้าขายวัตถุทุกชนิด ไม่ว่าจะทำด้วยอะไร เป็นไปมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 ๑๙ ทำให้ประเทศกัมพูชาสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมไปเป็นอย่างมาก รูปปั้น ชิ้นส่วนจากสถาปัตยกรรม เอกสารโบราณทางศาสนา วัตถุโบราณที่เป็นโลหะสัมฤทธิ์ เหล็ก ที่ทำจากไม้ และเครื่องปั้นดินเผา ยังคงถูกลักลอบส่งออกอย่างรวดเร็วน่าวิตก

ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาจัดว่ามีความสำคัญพิเศษสำหรับประชาชน ความภาคภูมิใจที่ชาวกัมพูชามีในมรดกของเขาจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ที่เลือก นครวัด มาประดับบนธงชาติ นอกเหนือจากนั้น สถานที่สำคัญ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์นครวัด เป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำมาซึ่งรายได้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ดังนั้น ประเทศนานาชาติจึงให้ความสำคัญและพิจารณาอันตรายที่คุกคามมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาอย่างจริงจัง


จุดมุ่งหมาย

บัญชีแดงนี้มีความมุ่งหมายที่จะช่วยพิพิธพันธ์สถาน นักสะสมของเก่า ผู้ค้างานศิลปะ ผู้ค้าของเก่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรและตำรวจ ในการพิสูจน์หลักฐานของวัตถุที่สงสัยว่าจะมาจากการขโมยลักลอบ และส่งออกโดยไม่ถูกกฎหมายจากประเทศกัมพูชา โดยการนี้ รายชื่อจะมีรูปประกอบ พร้อมทั้งบรรยายตามประเภทต่าง ๆ ของวัตถุโบราณซึ่งอาจจะมาจากการเปลี่ยนมือโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายในตลาดค้าของเก่า วัตถุโบราณเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของกฎหมายกัมพูชา ซึ่งห้ามการขายและการส่งออกนอกประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้ ICOM ขอความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่าได้กระทำการซื้อขายใด ๆ ก่อนที่จะได้สอบสวนอย่างละเอียด ถึงที่มาของวัตถุและเอกสารรับรองที่มาของวัตถุนั้น

เนื่องจากว่า วัตถุโบราณของกัมพูชามีมากมายหลายประเภทจึงไม่สามารถลงรายละเอียดรายการทั้งหมดได้ใน บัญชีแดงของวัตถุโบราณที่อยู่ในบัญชีเสี่ยง หากพบวัตถุโบราณใดๆก็ตาม ที่สงสัยว่าอาจจะมาจากประเทศกัมพูชา ควรต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษ และการพิจารนาอย่างถี่ถ้วนก่อนเสมอbr />
ปัจจุบันนี้ ในประเทศกัมพูชา การหัตถกรรมพื้นเมืองเป็นกิจกรรมที่รุ่งเรือง ผู้ผลิต ทำผ้าทอ ทำเครื่องเขิน หินสลัก ไม้แกะสลัก โดยเลียนแบบโบราณวัตถุดั่งเดิม การแผ่แพร่บัญชีแดงนี้ไม่มีความเจตนาจะขัด ผลประโยชน์ของการค้าของหัตถกรรมพื้นเมืองนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยอันสำคัญของศิลปหัตถกรรมของประเทศกัมพูชา
With the support of:
U.S. Department of State
Bureau of Educational and Cultural Affairs